Jste zde

Výška (nejen) anhydritové podlahy

pevnost v tahu za ohybuse určuje podle několika faktorů, stejně jako je tomu u jiných materiálů. Anhydritová litá podlaha se vyznačuje vysokou pevností hlavně v tahu za ohybu, která je až dvojnásobně vyšší než u potěrů zavlhlých, což je mimo jiné způsobeno právě vysokou tekutostí - hutností a nesmršťováním pojiva. To anhydrit předurčuje pro použití na měkkém podkladu jako jsou tepelné a kročejové izolace - těžká plovoucí podlaha.

Tabulku minimální výšky anhydritové lité podlahy najdete na konci článku

Faktory ovlivňující výšku anhydritové podlahy

  • pevnost použitého anhydritového potěru ( od CA 20 MPa až do CA 35 MPa  a tím i zvyšující se pevnosti v tahu za ohybu)
  • stlačitelnost podkladu - tepelné nebo kročejové izolace.
  • požadovaná únosnost anhydritové podlahy

TIP! Do minimální výšky anhydritu se nikdy nesmí počítat výška podlahového vytápění! TIP!

  1. Pevnost materiálu. Jak už bylo řečeno, samonivelační, hutné materiály mají a vždy budou mít vyšší pevnost (hlavně pevnost v tahu za ohybu) než potěry zavlhlé. S tím, že anhydritové pojivo je celkem bezproblému zpracovatelné v této tekuté formě (myšleno na základě chemických reakcí anhydritového pojiva) a není tak omezené smrštitelností a deformacemi jako cementové pojivo. Anhydritové pojivo je tak předurčeno k použítí jako samonivelační litý potěr. Anhydritové pojivo je tak oproti cementovému vysoce stabilní a díky tomu je možné provádět anhydritové lité podlahy v menších tloušťkách, i když se porovnávají pevnostně stejné typy materiálů, např. cementový samonivelační potěr C 20 a anhydritový samonivelační potěr CA 20, které mají i stejné pevnosti v tahu za ohybu. A jak je to možné? Důvody jsou dva - cementové potěry jsou náchylné na deformace- nižší výška = vyšší pravděpodobnost deformace, ale ten hlavní důvod je vyšší pružnost cementové (betonové) podlahy než anhydritové. Díky tomu vzniká v betonových podlahách vyšší pnutí než u podlah anhydritových a proto se musí dimenzovat cementová (betonová) podlaha ve větších tloušťkách. Porovnávání samonivelačního anhydritového potěru a cementového zavlhlého potěru, na základě toho co je popsáno výše, po stránce pevnostních parametrů postrádá smysl... Anhydritová litá podlaha díky vlastnostem pojiva bude vždy pro bytovou výstavbu vhodnější.
  2. Stlačitelnost podkladu. Anhydritové lité podlahy se nejčastěji provádějí jako těžké plovoucí podlahy, kdy jako podklad slouží relativně měkký podklad (tepelná nebo kročejová izolace). Právě stlačitelnost toho podkladu je rozhodující pro určení výšky anhydritové podlahy. Stlačitelnost se může pohybovat až v řádech několika milimetrů. V některých případech je nutné také zohlednit možnosti uložení tepelné nebo kročejové izolace, resp. jestli se nerovný podklad negativně neprojeví vyšší stlačitelností izolace. 
  3. Požadovaná únosnost anhydritové podlahy. Podlahy pro běžné zatížení se provádějí v nosnosti cca 150 - 300 Kg/m2. Jsou ale případy, kdy je nutné provést podlahu pro vyšší zátěž. To může být např. pro akvárium, knihovnu apod. Se všemi těmito okolnostmi je nutné počítat.

TIP! Nechte si zpracovat ZDARMA a nezávazně cenovou nabídku na anhydritovou podlahu ještě dnes! TIP!

 Jsou i dlaší okolnosti na které je třeba brát zřetel, jedná se ale většinou o specifické záležitosti vyskytující se čas od času na některých stavbách. I ty, v případě realizace lité podlahy námi, bereme v potaz.

Výšku anhydritové podlahy tedy volíme podle těchto skutečností:

  • podle pevnosti materiálu- anhydritové lité podlahy (pevnost v tlaku i ohybu)
  • podle stlačitelnosti podkladu, resp. Tepelné izolace a kročejové izolace
  • podle požadavku na celkovou únosnost anhydritové lité podlahy

 


TIP! Každému zájemci kontrolujeme skladbu podlahy a upozorníme ho na případné nedostatky. To se týká zejména tlouštky anhydritové podlahy, kvality zateplení a odhlučnění TIP!


 


Mohlo by Vás zajímat...

JaZe©2010-2014