Jste zde

Výhody anhydritové podlahy

Výhody anhydritové podlahyNevýhody anhydritové podlahyVýhody anhydritových podlah jsou oproti betonu, resp. zavlhlým cementovým potěrům, které se dnes do podlah používají, markantní. Téměř jakýkoliv parametr, který je u této kontrukce důležitý, hovoří pro anhydritové podlahy. Jsou tu ale i nevýhody. Posuďte sami...

Výhody anhydritových litých podlah - FAKTA

 • rychlost - rychlost ukládání samonivelační litého potěru je několikanásobně rychlejší než u zavlhlých potěrů a to bez ohledu na použité pojivo. Anhydritové pojivo je však pro samonivelační potěr vhodnější, stabilnější- v podstatě zde není žádné riziko kroucení desky a riziko vzniku prasklin při smrštování jsou také mnohonásobně nižší. Jedna pracovní četa zvládne i 1500 m2 denně, je to ale hlavně otázka členitosti stavby.
 • cena práce - Důvod, proč některé firmy anhydritové podlahy moc nemusí. Ano, cena práce při ukládání anhydritové lité podlahy je až o70 % nižší, než při klasickém provádění podlah! A protože hlavní zdroj příjmu je samozřejmě práce, některé firmy preferují jiné způsoby realizací, kde jsou zisky větší, bez ohledu na vhodnost technologie.
 • čistota - naše firma realizuje anhydritové podlahy tzv. mokrou cestou. K výrobě anhydritu dochází na betonárně, autodomíchávač jej přiveze na stavbu, kde je anhydrit čerpán přímo na místo uložení. Tato technologie je velmi šetrná k životnímu prostředí. Na stavbě v podstatě nezůstatne nic, žádné pytle, žádné zbytky, žádný nepořádek. Ve stávající zástavbě jsou tak ušetřeny i kanalizace.
 • Samonivelace - dosažení rovinnosti je snažžší než u klasického provádění podlah. Samonivelace u anhydritu je dosaženo hlavně vodou. U cementových potěrů toto nelze, resp. výsledek bude vždy stejný- kroucení a vysoké smrštění = krumpáč a znova Yell. Vlastnosti pojiv jsou však na samostanté téma... Anhydritové podlahy provádíme dle doporučení výrobců, tedy rovinost 2 mm/ 2m.
 • Smrštění - Ke smrštování materiálu dochází v souvislosti se zráním materiálu (o tepelné roztažnosti později). U  anhydritových podlah je tato hodnota několikanásobně nižší než u cementových. To umožňuje provádět velké plochy bez prostorových dilatací (nezaměnovat za ty konstrukční!). Dilatační poměr by neměl přesáhnout 3/4:1. (co je to dilatační poměr?)
 • Tepelná vodivost - Schopnost materiálu vést teplo. Zde jsou hodnoty výrazně pro samonivelační potěry. U zavlhlých potěrů je přenos tepla nižší, je to způsobeno nízkou hutností materiálu. Zde není namístě porovnávat pojiva, tedy zda je lepší cement nebo anhydrit, ale spíš je to otázka technologie zpracování, i když jsou zde určité předpoklady k tomu, že anhydritová litá podlaha bude mít přenost tepla o něco rychlejší než cementová litá podlaha. 
   • Mechanické vlastnosti - téma, které by pro správné pochopení věci vyžadovalo několik popsaných listů, ale zkusíme to vzít stručně a snad i srozumitelně. Nejdříve rozebreme pojiva (po vytvrzení v materiálu). 
  1. Anhydrit = křehký a pevný materiál, Cement = pružný a pevný materiál. Další věc je zpracování. 
  2. Samonivelace, vysoká konzistence = vyšší hutnost, ruční zpracování (zavlhlé potěry), nízká konzistence = nižší hutnost. Teď to zkusíme vysvětlit. 

TIP! nezávazná cenová nabídka >>formulář<< - možno také včetně podlahového topení!

To první znamená, že v pružném materiálu vzniká vyšší pnutí než v materiálu křehkém, to znamená, že u těžké plovoucí podlahy musí být tento handicap cementových podlah smazán větší tloušťkou. Proč je cement pružnější- víme, ale už mě nebaví se s tím patlat Laughing. Až bude čas, dopíšu to sem.

Ta druhá věc nám ovlivňuje hlavně pevnost v tahu za ohybu. Zavlhlý potěr, bez ohledu na použité pojivo, nebude mít nikdy hutnost jako jeho samonivelační bráška a jeho pevnost (za použití stejného množství pojiva) má jen pramalou šanci dosáhnout hodnot jako litý potěr. Přesné rozdíly nelze vyjádřit vzhledem k tomu, že u zpracování zavlhlých potěrů (často k vidění jako zavlhlé cementové potěry) zpravidla platí - co kus, to originál.

 • Výztuž - díky výše popsaným vlastnostem anhydritové podlahy odpadá nutnost vyztužení anhydritové podlahy. Karisítě, drátky a podobné materiály uržené k vyztužení cementových podlah (betonových podlah) u anhydritu pozbývají významu vzhledem k rozdílnému chování anhydritového pojiva při zareagování. Nevznikají zde žádné mikro trhlinky vlivem reakce s vodou jako je tomu u cementového pojiva. Proto není nutná žádná výztuž.

Výhody anhydritových litých podlah - FIKCE

Výhody anhydritové podlahy - fikce

Anhydrit je vhodný pro jakoukoliv nášlapnou vrstvu. Zákazníci se nás často ptají, zda je anhydritová podlaha skutečně vhodná pro jakoukoliv nášlapnou vrstvu bez nějakých úprav, jak se na internetu často prezentuje. Naše odpověď je bohužel, že není. Anhydritové lité podlahy nejsou většinou vhodné jako podklad pro přímou pokládku tentovrstvých materiálů jako je PVC a přírodní linolea (např. Marmoleum).

Problém není v rovinnosti (pokud je podlaha udělaná dle požadavků na rovinnost, která bývá většinou 2 mm/2m a to mi děláme Wink), ale v drsnosti. I přesto, že je anhydrit velice rovný i hladký, nemusí být vždy takový podklad vhodný. 

I přesto se anhydrit v takových místech vyplatí, je ale třeba počítat s tím, že se podlaha bude muset ještě nejspíš vyhladit stěrkou. Spotřeba stěrky je ovšem několikanásobně menší, než když se vyrovnávají křivé betonové podlahy.


Mohlo by Vás zajímat:... 

 

JaZe©2010-2014