Jste zde

Podlahové topení a anhydritová podlaha

Podlahové vytápěníje moderní, efektivní a ekonomický způsob vytápění stavby. Ve spojení s anhydritovu podlahou se stává tento způsob ještě efektivnější. Pro správné fungování podlahového topení je nutné držet se některých zásad. Protože se v praxi často setkáváme s tím, že tyto zásady nejsou dodržovány, a to ať už z důvodu zlevnění stavby a nebo prostě jen neznalostí, našim zákazníkům nabízíme zhotovení anhydritové podlahy a podlahového vytápění jako celku, s garancí toho, že zákazník je, a to bude vždy naše zásada, detailně informován o možnostech co nejefektivnějšího způsobu využití těchto dvou moderních technologií.

Podlahové vytápění - Podlahové topení

Ať už se používá jakýkoliv výraz, vždy se tím myslí jedno a to samé - zdroj tepla pro ohřev vzduchu v objektu - místnosti. Systém podlahového topení má oproti radiátorovému (konvekčnímu) způsobu vytápění několik podstatných výhod. V prvé řadě je to ekonomičtější provoz, ideální rozložení teploty v místnosti a jen minimální proudění vzduchu místností, a také je tu nezanedbatelná úspora místa..

Možnosti podlahového topení

Podle způsobu zabudování topení do konstrukce můžeme podlahové topení rozdělit do tří variant.

 • Akumulační podlahové topení
 • Poloakumulační podlahové topení
 • Přímotopné podlahové topní

podlahové topení akumulační, poloakumulační a přímotopné

Akumulační podlahové topení

je topení, které se vyznačuje značnou prodlevou mezi uvolňováním tepla z podlahového topení do roznášecí vrstvy - nejčastěji je to případ cementových potěrových podlah. Cementové potěry je nutné, vzhledem k vlastnostem cementového pojiva, ukládat ve větších tloušťkách, než se ukládají anhydritové podlahy. Takto provedená podlaha má také nejvyšší setrvačnost. Dokáže uvolňovat teplo i několik hodin od ukončení dodávky tepla.

Nevýhody:

 • vyšší tepelná ztráta ( při nižší vrstvě roznášecí desky - anhydritové podlahy, je možné instalovat tepelnou izolaci s vyšším tepelným odporem)
 • dlouhá prodleva mezi dodávkou a uvolňováním tepla.
 • špatně regulovatelný způsob- vysoká doba odezvy.

Výhody:

 • Uvolňování tepla několik hodin od ukončení dodávky energie -tepla, do topného systému.

TIP! Poptejte u nás cenu podlahového topení a máte slevu na anhydrit jistou! TIP!

Poloakumulační podlahové topení

je topení, kdy prodleva mezi dodávkou tepla do systému vytápění - podlahového topení, a uvolňováním tepla do prostoru, nepřesáhne dvě hodiny. To je typický příklad anhydritových podlah, které díky menší tlouštce a vyšší tepelné vodivosti jsou ideální pro použítí jako roznášecí vrstva na podlahovém vytápění

výhody:

 • Lepší regulovatelnost než u akumulačních podlah, ale horší než u přímotopných
 • Nižší tepelné ztráty ( využité místo, které vznikne při zmenšení konstrukční tlouštky podlahy díky použití anhydritových podlah se zaplní tepelnou izolací)
 • Přijatelná prodleva mezi začátkem vytápění a skutečného uvolňování tepla do místnosti

Nevýhody:

 • pořád je zde prodleva mezi začátkem natápění a skutečného uvolňování tepla. I když může být i o několik hodin menší než u akumulačních podlah, přímotopné je samozřejmě nepřekonatelné.

Přímotopné podlahové topeníelektrické podlahové topení

je topení bez větší prodlevy mezi začátkem vytápění a skutečného uvolňování tepla. Tento způsob podlahového vytápění je ideální do místností, které se nevytápějí celodenně, ale jen nárazově. To jsou například koupelny.  

Výhody:

 • rychlá a přesná regulace podlahového topení- nízká doba odezvy
 • nízké tepelné ztráty 
 • velmi nízká prodleva, v řádech několika minut, od spuštění vytápění po skutečné uvolňování tepla do místnosti.   

 Nevýhody:

 • jen elektrické podlahové topení.
 • vyšší náklady na vytápění (pokud si elektřinu nevyrábíte sami Money mouth). I když několik našich zákazníků si tento způsob velmi vychvaluje a to i z důvodu ekonomického...

JaZe©2010-2014