Jste zde

Obvodová dilatace anhydritové podlahy

Obvodová (okrajová) dilataceTaké nazývaná jako okrajová. Obvodová dilalatace má u anhydritových podlah velký význam a její špatné provedení může zkazit jinak dobrý výsledek. Tato okrajová páska neplní funkci jen dilatace, ale také kročejové izolace. Pokud by se anhydrit dotýkal svislé konstrukce, hodnoty přenášených vibrací by měly negativní vliv na kročejovou neprůzvučnost. Stačí špatné provedení obvodové dilatace o délce 2-3 běžných metrů a je takříkajíc vymalováno. Nápravu je sice možné provést, ale jsou to zbytečné výdaje. Chcete si připravit obvodovou dilataci sami a nevíte jak? Protožeme chceme, aby náš výsledek byl 100% , řekneme Vám, jak to děláme mi...

Tloušťka obvodové dilatace

Ta se určuje na základě tepelné roztažnosti. Ta se projevuje změnou teploty anhydritové podlahy. Největší objemové změny pak logicky nastávají u anhydritových podlah s podlahovým vytápěním. Protože se zde zabýváme hlavně občanskou výstavbou, nebudeme Vás zatěžovat detaily jak se dimenzuje obvodová dilatace. Rodinné domy ani byty nemají tak velké místnosti, aby  bylo nezbytně důležité pokaždé provádět výpočet tlouštky obvodové dilatace, stačí jen, když se budede držet následujícího:

Tlouštka obvodové dilatace u anhydritových podlah bez podlahového vytápění: 5 mm mirelon

Tlouštka obvodové dilatace u anhydritových podlah s podlahovým vytápěním: 10 mm mirelon


TIP! obvodou dilataci doporučujeme provádět jen z materiálu mirelon nebo materiálu s podobně vysokou stlačitelností. Obvodová dilatace z polystyrenu není ideální.


Výšku obvodové dilatace volíme podle způsobu montáže obvodové dilatace a podle uvažované výšky anhydritové podlahy s tím, že necháváme rezervu minimálně 30 mm nad zamýšlenou výšku anhydritové podlahy , viz obr.. Obvodová dilatace u podlahového topení se instaluje většinou už ve vrstvě tepelné izolace, viz obr. Obvodová dilatace je pak dostatečně fixována a není nutné ji ještě dále upevňovat.

Obvodovou dilataci, kde nejsou použity systémové desky, je možné pak namontovat následovně. "je možné" píšeme proto, že je několik způsobů jak instalovat obvodovou dilataci. Náš doporučený způsob se nám osvědčil nejvíce a doporučujeme tak podle něj postupovat. 

Na tepelnou izolaci nebo podkladní konstrukci na kterou se má pokládat anhydritová podlaha provedeme montáž separační vrstvy. Separační vrstvu montujeme s přesahen cca 5 cm na svislou konstrukci. Poté ke svislé konstrukci přiložíme obvodovou dilataci a pobíjecím kladivem zafixujeme obvodouvu pásku ke zdi. Máme tak ideální separační vrstvu- vanu, která je extrémně odolná na protečení. viz obr.

pozn. - Separační vrstvu nemontujeme na systémové desky podlahového topení! - zde se provádí jen montáž obvodové dilatace o min. tloušťce 10 mm.


Cenová nabídka na anhydritovou podlahu

JaZe©2010-2014