Jste zde

Co je levnější? Anhydritová litá podlaha nebo beton (potěr)

Za předpokladu ,že budeme porovnávat dva kvalitativně srovnatelné materiály, tj. pevnost v tahu a kvalitu provedeného díla, se mají věci následovně:

Za vzor nám poslouží rodinný dům nedaleko Prahy o rozloze 250 m2 (3 np.) - s výškou podlahy ve všech patrech 120 mm. - položky: montáž izolační vrstvy, montáž a dodání separační vrstvy a obvodové dilatace, uložení anhydritového samonivelačního potěru nebo cementového (zavhlého) potěru. Pro cementový potěr pak jsou započítány ještě navíc kari sítě 4x150x150.


infoVíte že:
První sádrovcový důl byl v Čechách zprovozněn v roce 1869 a to v Opavě
První cementárna v Čechách zahájila svůj provoz v roce 1869 v Bohosudově

Cenové rozpočty byli zhotoveny v roce 2010:

Celkový rozpočet pro anhydritovou podlahu je: 84 567 Kč vč. 10% DPH

Celkový rozpočet pro cementovou (betonovou) podlahu je:98 475 Kč vč. 10% DPH

Podlaha prováděná cementovým potěrem tak v tomto případě vychází o 13 908 Kč dráž než podlaha anhydritová! Důvodů proč je "betonová" podlaha v tomto případě dražší než podlaha anhydritová je hned několik:

  • Anhydritová litá podlaha se ukládá v menší tloušťce, to je možné díky vyšší pevnosti v ohybu a menšímu modulu pružnosti!
  • Anhydritové lité podlahy nepotřebují výztuž, opět je to díky vyšší pevnosti v ohybu a menšímu modulu pružnosti! Částka na pořízení výztuže betonové podlahy je 8 983 Kč vč. dopravy a DPH. 
  • Cena za práci je u anhydritové podlahy poloviční než u provádění podlah ze zavlhlého cementového potěru!
  • Porovnáváme kvalitativně podobné materiály, u kterých má být docíleno stejných parametrů v konečném výsledku!

U anhydritové lité podlahy je také značný předpoklad, že nedojde k navýšení ceny díla proto, že bude nutné použít vyrovnávací samonivelační stěrku a také není možné, aby neodpovídala kvalita anhydritového potěru podle zadání objednávky. Cementové zavlhlé potěry, resp. potěrový beton je do značné míry ovlivněn jak samotnou výrobou a omezenou dobou zpracování, která může v teplejších dnech dosahovat i jen několik desítek minut!


Mohlo by Vás Zajímat:

JaZe©2010-2014