Jste zde

Betonové podlahy - potěrové betony - porovnání

aneb porovnání potěrových směsí pro výrobu těžkých plovoucích podlah - Anhydritové a cementové potěry.

Pro těžké plovoucí podlahy se používají tzv. potěrové betony. V potěrech se nepoužívá kamenivo jako v betonu pro základové desky, průmyslové podlahy a pod., ale jen písek a oblázky.

Jako pojiva do potěrového betonu se nejčastěji používá:

 • anhydritové pojivo
 • cementové pojivo

Ve starší výstavbě, kde se podlahy prováděli bez tepelných a kročejových izolací na pevný podklad, byl potěrový beton nejčastěji zpracováván v zavlhlém stavu. Nebyl zde požadavek na pevnost v ohybu a tak byly tyto podlahy zcela dostačující, i když je bylo nutné stěrkovat a rovnat aby na ně bylo možné pokládat finální krytinu.

S příchodem těžkých plovoucích podlah se ale situace změnila. Podlahy se neprováděly na stropní konstrukci a nebo na základovou desku napřímo, ale na měkký podklad - tepelnou a kročejovou izolaci, kterou nejčastěji tvoří polystyren.

Vyvstal zde tak požadavek na větší pevnost v ohybu než mohly stávající potěrové betony při používaném zpracování nabídnout.


TIP!! Samonivelační potěry jsou ideální pro zalití podlahového topení TIP!!

Zvětšit pevnost v ohybu bylo možné tím, že se docílilo většího zhutnění potěru. Zhutnit zavlhlý potěr je ale pracné a časově náročné. Vzhledem k tomu, že cementové pojivo reaguje při styku s vodou smrštěním, nebylo možné u cementového potěru docílit větší pevnosti přidáním záměsové vody - Výsledek je většinou zdeformovaná deska - pozdvihané rohy a praskliny způsobené prudkým smrštěním.

Anhydritové pojivo ale nabízí ideální vlastnosti pro výrobu samonivelačních potěrů, jejichž pevnost v ohybu je min. 4 MPa. Anhydrit nereaguje s vodou jako cement a svoji velikost nijak nemění. Vyrobená hmota je tak o cca 400 Kg/m3 těžší než zavlhlé potěry. Vlastnost takové hmoty je v porovnání s zavlhlým potěrem znatelně lepší.


infoVíte že... 10% vzduchových pórů = ztráta pevnosti o cca 50%!!

Postupem času téměř dohnal vývoj v oblasti výroby betonových potěrových hmot na bázi cementu přirozené vlastnosti anhydritového pojiva. Dnešní samonivelační potěry na bázi cementu mají téměř shodné vlastnosti se samonivelačními potěry anhydritovými. Samonivelace je ale u cementových potěrů docílena hlavně chemickými přísadami, které nereagují s cementem a nedochází tak ke znehodnocení zhotovené těžké plovoucí podlahy.

I tak je nutné u samonivelačních cementových potěrů počítat s určitým omezením oproti anhydritovým samonivelačním potěrům - vyšší modul pružnosti, teplota při zpracování nejlépe do 25C, výška min. o 10 mm vyšší než u podlahy anhydritové a další...

TIP!! Proč podlahy od nás? Víme co děláme ... TIP!!

Hlavní rozdíly mezi samonivelačním potěrem a zavlhlým potěrem (anhydritové i cementové potěry)

Samonivelační potěry

 • provádíme a garantujeme rovinnost 2 mm/2m
 • jsou lehce čerpatelné
 • mají pevnost v ohybu min. 4 MPa
 • mají pevnost v tlaku min. 20 MPa
 • mají vysokou tepelnou vodivost
 • mají nízký modul pružnosti 
 • cena za uložení (práci) je cca 80Kč/m2
 • mají garantované vlastnosti materiálu výrobcem

Zavlhlé potěry

 • výsledná rovinnost bývá často 5-10 a více mm /2 m
 • komplikovaná doprava na místo
 • mají pevnost v ohybu menší než 1 Mpa
 • mají pevnost vtlaku 5-15 MPa
 • mají nízkou tepelnou vodivost
 • mají vysoký modul pružnosti
 • cena za uložení (práci) je cca 150 Kč/m2
 • nemají garantované vlastnosti výrobcem (zdroj: TBG;ZAPA;CEMEX)

Stavebníci, kteří si dávají otázku anhydrit nebo beton, by si spíše měli položit otázku - samonivelační potěr a nebo zavlhlý potěr.

Rozdílné výsledky nejsou způsobeny použitím rozdílných pojiv - cementovým a nebo anhydritovým, ale způsobem zpracování!


Doporučujeme:

Poptejte cenu anhydritové podlahy a podlahového topení - záruka kvality a dobře provedené práce

Minimální výška (nejen) anhydritové podlahy

JaZe©2010-2014