Jste zde

Typy podlahových konstrukcí

Těžká plovoucí podlahaAnhydritové a cementové lité podlahy se provádějí ve více variantách, jiné nároky jsou kladeny na podlahu v garáži, v obytném přízemí nebo v patře rodinného domu, litou podlahu je ale možné také použít pro vyrovnání nebo doplnění vrstvy na stávající betonovou podlahu.

podlaha spojená s podkladem

podlaha na separační vrstvě

podlaha na izolační vrstvě

podlaha s podlahovým vytápěním

 

Podlaha spojená s podkladem

Anhydritová podlaha "na tvrdo"

Podlaha spojená s podkladem, lidově řečeno "natvrdo", neboli podlahy spřažené s podkladem se používají tam, kde není požadavek na zateplení nebo útlum kročejového hluku, nejčastěji jsou to případy, kdy je nutné vyrovnat stávající plochu, např. stávající betonovou podlahu. Pokud je původní konstrukce savá, většinou je nutné aplikovat penetrační nátěr, aby litá podlaha nepřišla o vodu. Pro vyrovnání stávajících podlah se většinou používá anhydritová podlaha, kterou je možné ukládat už od 30 mm.

Použití:

  • vyrování nebo dorovnání podlahy na potřebnou výšku - min. tloušťka 30 mm (anhydritové podlahy)
  • zhotovení podlah bez požadavku na zateplení a kročejový útlum

Podlaha na separační vrstvěPodlaha na separační vrstvě

Použití a vlastnosti této konstrukce jsou téměř shodné jako u podlahy spojené s podkladem, původní podlahu od nové ale dělí separační vrstva. To je vhodné pokud se aplikuje nová podlaha na podklad s prasklinamy, kdy by penetrační nátěr nefungoval a litá podlaha by mohla přijít o reakční složku. Separační vrstva také umožní pohyb vrschní desky, např. z důvodu rozdílných tepelných roztažností anebo může sloužit jako parozábrana.

Použití:

  • vyrování nebo dorovnání podlahy na potřebnou výšku - min. tloušťka 35 mm (anhydritové podlahy)
  • zhotovení podlah bez požadavku na zateplení a kročejový útlum

Podlaha na izolační vrstvěPodlaha na izolační vrstvě

Tento druh podlah (těžká plovoucí podlaha) je určený pro podlahy v občanské výstavbě, jako tepelná izolace se nejčastěji používá polystyren, jako kročejová izolace se pak používá elastifikovaný polystyren. U podlah na izolační vrstvě je nutné používat kvalitní betonové podlahy, ideálně lité, které mají garantované pevnosti. Minimální doporučená pevnost betonové podlahy v tahu za ohybu je 4 MPa - to je možné garantovat jen u samonivelační cementové nebo anhydritové podlahy. Izolační vrstvu by měla od lité podlahy vždy oddělovat separační vrstva. Veškeré zatížení podlahy musí zvládnout betonová podlaha aplikovaná na izolační vrstvě, zatížení není přenášeno na podkladní konstrukci jako u podlahy na separační vrstvě nebo spřažené a proto je nutné správně dimenzovat tlouštku roznášecí betonové desky.

Použití:

  • podlahy v bytech a rodinných domech, kancelářích  a pod. 

Podlaha s podlahovým vytápěnímPodlaha s podlahovým vytápěním

neboli topný potěr. Jedná se o stejný typ konstrukce jako předchozí, jen je podlaha doplněna o topné médium - to mohou být trubky (PEX, PERT, PB..) v případě teplovodního podlahového vytápění a nebo odporové topné elektrické kabely. Lité anhydritové podlahy mají u této konstrukce také výhodu v tom, že lépe vedou teplo a vyžadují minimum dilatací, proto jsou ideální pro zhotovení betonové podlahy na podlahovém topení. U podlah s podlahovým vytápěním je kladen větší nárok na zateplení než u podlah bez něj. Stejně jako u předchozí konstrukce je třeba správně dimenozvat tloušťku betonové podlahy - do té se počítá jen tloušťka bez podlahového topení!

Použití:

  • podlahy v bytech a rodinných domech, kancelářích a pod. 

JaZe©2010-2014