Jste zde

Realizace anhydritové podlahy

Samotný průběh realizace anhydritové podlahy je možné rozdělit do několika etap. Řádky níže patří jen samotné realizaci - realizaci anhydritové podlahy na připravený podklad. Je popisován standartní průběh realizace na stavbě, kterému předchází zpracování cenové nabídky na anhydritovou podlahu. Podklad pod anhydritovou podlahu v takových případech většinou zhotovuje stavebník, nebo najatá firma, např. topenáři.

topKvalitní anhydritová podlaha = realizace zmáknutá do detailu!

 

Základní informace o realizaci anhydritové podlahy

Pro dopravu materiálu na stavbu používáme dvě varianty. 

  • autodomíchávač - jedná se o klasický mix, používáme ale objemnější varianty (9m3), které jsou vhodnější pro dopravu samonivelačních potěrů. Z toho důvodu uveze autodomíchávač "pouze" 7 m3. 
  • bremat - souprava tahače a speciálně upraveného návěsu. Souprava dokáže vyrobit na jeden zátah až 13 m3, což postačuje až na cca 300m2 anhydritové podlahy bez podlahového topení anebo cca 200m2 s podlahovým topením. V součinnost s autodomíchávači nebo "otočkou" pro materiál je pak možná kapacita několik desítek m3 anhydritu za den

Realizace anhydritové podlahy z Brematu

Pro realizaci anhydritových podlah jsou obě technologie vybaveny šnekovým čerpadlo, nejvhodnější technologií pro čerpání anhydritu. Další způsob, který využíváme už jen minimálně - jedná se o klasický autodomíchávač a solo čerpadlo.


Před samotnou realizací anhydritové podlahy

Pokud si podklad připravuje stavebník nebo jiná firma, nejdříve vždy kontrolujeme připravenost podkladu. Zejména se zaměřujeme na 

  • kvalitu provedení separační vrstvy nebo systémových desek
  • kvalitu provedení separační vrstvy - kontrolujeme také vhodnost použitého materiálu
  • kvalitu fixace trubek podlahového topení nebo topných kabelů

U nás platí jedno - jakmile provádíme realizaci anhydritové podlahy na podklad, který jsme nepřipravovali, v momentě kdy se pustíme do samotné realizace, přebíráme zodpovědnost za zdárný průběh.

Pokud proběhne kontrola v pořádku (v dnešní době -r.2014 už je v pořádku připraveno cca 90% staveb) pouštíme se do kontroly samotných výšek anhydritových podlah. V případě, že najdeme závady, většinou je možné je odstranit ihned, ale vždy záleží na konkrétní situaci.

topZaměření stavby i pokládka anhydritu se provádí do laseru s přesností 5mm/50m (plocha cca 600m2)

 

realizace anhydritové podlahyZaměření stavby - realizace anhydritové podlahy

Základní výšku podlahy určuje stavebník, dozor či jiná osoba oprávněná jednat za investora. Zpravidla to bývá výška určená od vchodových dveří, jsou ale i jiné záchytné body. Standartní výška bývá 20 mm od křídla dveří, což by mělo sednout přesně s výškou na prahu, která se ale hůř chytá. 20 mm platí pro finální krytinu 10-13 mm - např. dlažba.

Další možné body určující výšku při realizaci anhydritové podlahy
  • výška překladů pro dveře - standartní rozměr bývá 230 mm (pozor - toto je otvor bez výšky finální krytiny)
  • výška oken - parapetů, 
  • schody

Před realizací anhydritové podlahy kontrolujeme také všechny prvky stavby, zda sedí navzájem ve stejné, resp. předepsané výšce. Např. občas se stane, že vnitřní dveře, např. balkonovky, křídlo francouzských dveří je níž než výška, která je daná projektem.

V takových situacích se pak držíme té nižší výšky, pokud to umožňuje minimální výška anhydritové podlahy.

Realizace anhydritové podlahy z mixuMateriál pro realizaci anhydritové podlahy

Po provedení všech úkonů uvedených výše se provádí objednání materiálu. Jednou z nesporných výhod anhydritové podlahy, kterou používáme je doba zpracovatelnosti - 4 hodiny od výroby. Nemusíte se tak bát, že materiál bude "stržený", jak se často stává u podlah na cementové bázi, kde se doba zpracovatelnosti počítá na desítky minut, u těch nejlepších materiálů je to 1,5 hodiny od výroby.

Samotná realizace anhydritové podlahy se jen málo liší v tom, jestli se provádí z autodomíchávače a nebo brematu. Gumové hadice v průměru do 10 cm se natáhnou dovnitř stavby a za pomocí šnekového čerpadla se anhydrit dopravuje na místo.

Po ukončení pokládky anhydritu se provádí tzv. nivelace, kdy se anhydritová podlaha srovnává. Právě v umění aplikovat správné výšky a dokonalé nivelace tkví úspěch ideálně rovné anhydritové podlahy.

Realizace anhydritové podlahy - čemu se vyvarovat

Při realizaci anhydritové podlahy by měli být dodrženy teplotní limity a stavba by měla být uzavřena - bez průvanu. Zákazník nemusí dál nic hlídat, o všechno se postaráme mi.

Doporučujeme k přečtení:

Realizace anhydritové podlahy v létě
Realizace anhydritové podlahy v zimě

 

Podobné články

JaZe©2010-2014