Jste zde

Anhydritová podlaha svépomocí

Pokud přemýšlíte nad zhotovením anhydritových podlah svépomocí, měli by jste si před takovým rozhodnutím nejdříve uvědomit několik věcí. 

V první řadě bych rád vyvrátil mýtus o „vylití anhydritu a hotovo“ - není to jenom o tom, alespoň u nás ne. Realizaci anhydritové podlahy předchází příprava, která je stejně důležitá jako samotná realizace, která si také vyžaduje určitých zkušeností. A i po tolika letech v oboru se vždy najde stavba, u které se pořádně zapotíme... to platí hlavně v případech, kdy realizaci provádíme na připravený podklad, který často vykazuje řadu nedostatků, dále pak komplikované přístupy na stavby, špatná dopravní obslužnost... s tím vším si musíme poradit tak, aby zákazník dostal to co chce.

infoNa zlaté české ručičky je "MADE IN GERMANY" krátké...V případě instalovaného podlahové topení také kontrolujeme a také často opravujeme fixaci trubek k podkladu, aby topení v průběhu realizace nevyplavalo anebo, aby trubky lokálně nebyly ve větší výšce než anhydritová podlaha. Poslední dobou věnujeme také pozornost samotným trubkám - stále častěji narážíme na neodborně provedenou pokládku, kde se vyskytují zlomené trubky. Jen v červenci 2014 to bylo na třech stavbách.

Proč nedělat anhydritovou podlahu svépomocí

Cena materiálu je v případě anhydritových podlah nejvyšší položkou, která zdaleka převyšuje cenu práce i čerpání. Jako dlouholetí odběratelé máme od našich dodavatelů velkoobchodní slevy v řádech desítek procent. Jako stavitel jednoho rodiného domu se nemůžete dostat na cenu, za kterou Vám nabídneme materiál - anhydritovou litou podlahu.

Ceníková cena anhydritové směsi je od 4 500 Kč do 5 000 Kč za 1 m3 - cena je bez daně a dopravy na stavbu.

Cena, za kterou Vám nabízíme anhydritovou směs se nejčastěji pohybuje v rozmezí 3 500 Kč až 4 000 Kč - cena je bez daně, ale zato včetně dopravy, vykládky apod.

Pokud si přepočítáte cenu na ceník + nějaké to proceto slevy, přidáte DPH, zjistíte, že anhydritová podlaha svépomocí ztrácí smysl. Také nezapomeňte na záruku, kterou Vám v případě zhotovení anhydritové podlahy svépomocí dodavatel upře.

Vliv DPH na cenu anhydrit podlahy svépomocí

U stavebních prací je uplatňována snížená sazba DPH z 21% na 15%. Rozdíl v ceně 6% platí ale jen v případě, kdy je s materiálem  odebrána i služba. Např. při ceně za materiál a čerpání 40 000 bez DPH bude cena s DPH 21% 48 400 Kč, s DPH 15% jen 46 000 Kč. To je na materiálu a čerpání rozdíl 2 000 Kč.

Zvolte anhydritovou podlahu svépomocí částečně

Pokud chcete dosáhnout kompromisu snížené ceny a kvalitně provedené anhydritové podlahy, můžete svépomocí provést přípravu podkladní vrstvy- pokládka tepelné / kročejové izolace, separační vrstvy a obvodové dilatace. 

Svépomocí zhotovený podklad je většinou vhodně připravený, občas se však vyskytují problémy s nerovností podkladu, kde celoplošně položená izolační vrstva ve stejné výšce může znamenat komplikace - výška anhydritu může být zbytečně vysoká a nebo nízká.

tipProvádět anhydritové podlahy není dnes jen o tom vzít hadici a lít... musíme (a hlavně chceme) znát i další technologie, konstrukční prvky a vlastnosti stavby, které na oko nemusí mít nic společného s podlahou. Náš technický servis je vysoko nad úrovní konkurence...

Nevýhody provádění anhydritové podlahy svépomocí

  • problematické prokazování vady materiálu
  • nemusíte stihnout zpracovat materiál v době je zpracovatelnosti
  • neodhadnete správnou konzistenci materiálu
  • víte jak změřit správnou výšku?
  • víte jakým způsobem nivelovat?
  • víte víte víte??? - i my po deseti letech v oboru získáváme stále nové zkušenosti

Anhydritová podlaha svépomocí

se může jevit jako dobrý způsob jak na stavbě ušetřit, ale jen do té doby, než zjistíte, že podlaha je křivá, materiál vykazuje vady způsobené zpracováním po době zpracovatelnosti, nevhodně provedené dilatace, propadlé kraje... potom zjistíte, že nemáte co a u koho reklamovat. Sanace podlahy není nejlevnější záležitost a často převyšuje cenu samotné podlahy. Anhydritové podlahy svépomocí nelze než nedoporučit...

JaZe©2010-2014